LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Resultat från LÅGAN

Demonstrationsprojekt

Projekt med de regionala nätverk

Utvecklingssprojekt

EXEMPEL PÅ ENERGIEFFEKTIVISERING I BYGGNADER OCH OMRÅDEN

BERÄKNING, INDATA OCH BRUKARBETEENDE 

BYGGPROCESSEN

KRITERIER OCH MÄRKNINGSSYSTEM 

 KVALITETSSÄKRINGSMETODER

TEKNIKUTVECKLING 

 UTREDNINGAR och VÄGLEDNINGAR 

 UTBILDNING OCH PROCESSER