LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Fönsterprestanda under lång tid

Argon är för närvarande den vanligaste gasen som används i två- och treglasfönster för att minska transmissionsförluster genom fönsterkassetten. Det är en viktig lösning som bidrar till att byggnader uppnår en låg energianvändning.

I denna rapport redovisas resultatet av en begränsad litteraturstudie om beständighet av gasfyllda isolerfönster samt resultaten från en initial fältmätningsstudie för att kvantifiera beständigheten. 

Mätningarna visar att fönster levereras och monteras med sitt gasinnehåll oförändrat men att gasinnehållet sedan avtar snabbare än vad som förväntas och vad standarden tillåter. Mätningarna indikerar att vindlaster och mekanisk påverkan för öppningsbara fönster och dörrar påverkar att argongasen reduceras. 

Rapport