LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

LÅGAN - för energieffektiva byggnader

Sverige behöver bygga mer än någonsin. För att bygga ett hållbart samhälle behöver vi bygga med energifrågan i fokus, från planering till uppföljning. Det finns flera fördelar med lågenergibyggande. Vill du veta mer om dem?

LÅGAN är en samverkan för att stimulera och öka byggtakten av lågenergibyggnader både vid nyproduktion och vid renovering. 

LÅGAN ska

 • Inspirera och bidra till att fastighetsägare och byggherrar känner sig trygga med att bygga nytt och renovera byggnader till lågenergibyggnader
 • Utveckla och sprida kunskap och information, med mindre byggherrar och fastighetsägare som viktig målgrupp
 • Initiera utvecklings- och demonstrationsprojekt.

Nyheter:

 • Workshopen om Driftlyftet – framtidens driftutbildning

  2024-02-02

  Det finns planer att med stöd från Energimyndigheten utveckla en kompetenssatsning för drifttekniker för effektivare energianvändning i byggnader. Ett förslag till struktur och innehåll för denna utbildning, kallad "Driftlyftet," har tagits fram och diskuterats med flera aktörer inom branschen. Som nästa steg strävar Energimyndigheten efter att förankra konceptet på en bredare skala bland intressenter.

  Läs mer...
 • Kunskapslunch E2B2

  2024-01-15

  Värmeförlusttal är en enkel indikator på en byggnads värmebehov och som också kan säkra ett lågt effektbehov. Men begreppet är inte allmänt välkänt. På E2B2s kommande digitala Kunskapslunch den 9 februari kl. 12-13 får du veta mer om värmeförlusttal och hur det kan användas! 

  Läs mer...
 • Belok, BeBo och LÅGAN bjöd in till ett webbinarium om Taxonomin

  2024-01-12

  Under 2023 har nätverken gemensamt arbetat med en analys av hur taxonomin tillämpades i redovisningen för 2022 inom bygg- och fastighetssektorn och hur arbetet fortsatt under 2023.

  Läs mer...
 • RFI för ett energiberäkningsverktyg för klimathållning under byggproduktion

  2023-12-15

  I en utskickad RFI (Request for information) efterfrågas synpunkter på en kravspecifikation för ett verktyg för att beräkna energianvändning för klimathållning under byggproduktion. Kravspecifikationen har tagits fram inom LÅGAN-projektet Energieffektiv uttorkning och klimathållning under byggprocessen.

  Läs mer...
 • RFI för ett uppföljningssystem att använda under byggproduktion

  2023-12-07

  I en utskickad RFI (Request for information) efterfrågas synpunkter på en kravspecifikation för ett uppföljningssystem för energianvändning, klimatpåverkan och klimathållning under byggproduktion. Kravspecifikationen har tagits fram inom LÅGAN-projektet Energieffektiv uttorkning och klimathållning under byggprocessen.

  Läs mer...

EMH_Logotyp_RGB_150.gif

I samarbete med Energimyndigheten
LÅGAN är ett av flera nätverk inom energieffektivisering som Energimyndigheten finansierar. 


Lagan_Marknad.png

Databas över lågenergibyggnader


diagram.PNG

Statistik över lågenergibyggnader