LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Energirenovering av småhus -Nya möjligheter för din verksamhet

Välkommen till den digitala utbildningen Energirenovering av småhus -Nya möjligheter för din verksamhet. Utbildningen är framtagen för entreprenörer (exempelvis byggentreprenörer eller installatörer), leverantörer (exempelvis byggmaterialhandlare) och energiexperter. Utbildningen är uppdelad i fyra moduler i ett antal avsnitt där varje avsnitt är max 30 minuter långt.

Innan du börjar!

Det här är en digital utbildning där varje avsnitt innehåller en förinspelad föreläsning. Presentationsbilderna som visas under föreläsningarna är ett extra stöd till det som sägs. Det går alltså inte att endast läsa bilderna och ta till sig utbildningens innehåll. För att få en förståelse för innehållet i utbildningen är det viktigt att du också lyssnar på det föreläsarna säger.

Under utbildningen tas exempel upp på olika energibesparande åtgärder. Vi tittar på olika typhus för att exemplifiera hur mycket energi och pengar det är möjligt att spara. I modul 2 och 3 tittar vi på ett typhus som värms med direktverkande el och ett typhus som värms med en elpanna. När vi räknar på kostnadsbesparingen tittar vi därför på minskad elkostnad. I verkligheten skulle husen kunna värmas med ved, olja, gas, pellets eller fjärrvärme och då hade kostnadsbesparingen beräknats på ett annorlunda vis.

Det är också viktigt att förstå att de exempel som visas är förenklingar som visar på en möjlig energibesparing. Innan ett hus tilläggsisoleras eller tätas är det alltid viktigt att samtidigt se över inomhusmiljön. Därför ska byggnader ses som ett system där olika delar påverkar varandra. Mer om det i modul 2 och 3!

 

Registrera dig gärna här

Till första delen modul 1 Affärsmöjligheter och samordning


Kalendarium