LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Press

 

Pressmeddelanden

20131007 /Fler lågenergibyggnader än någonsin i Sverige 2014/

20110824/ Nya webbtjänsten LÅGANbygg kartlägger byggnader med låg energianvändning

20110318/ Energieffektivisering av befintliga byggnader – höjd lönsamhet och kompetens är nödvändig

20101004/ Det går för långsamt – bara 1 procent av Sveriges nybyggnationer är lågenergibyggnader (2010-10-04)

 

Mediaklipp

Idrottshallen får energibidrag, NLT december 2011 

Energibidrag till sporthallen i Hällekis, NLT december 2011

Swedish Sustainable Buildings (SB11, Helsinki, Swedish brochure)

VVS-Forum nr9, 2011

Annons Dagens Industri, Augusti 2011

REHVA Journal No 23

Scanvac Newsletter 1 2011 

Goda exempel på nätet (Energivärlden Nr3/2011)

Gröna hus (Arlanda Express, april 2011)

Bygga E för kvalitetssäkring av energieffektiva byggnader (Byggbrevet 1/2011)

De ska få upp lågan för lågenergihus (Energi & Miljö, Nr 1, 2011)

Energisnåla hus ska visas på webben (SP teknik & forskning, Nr 4, 2010)

60 miljoner till LÅGAN (BI:s medlemstidning Byggbrevet 3-2010)

Lågan – För fler energieffektiva byggnader (Samhällsbyggaren 5-2010)

Lågan ska ge halverad energianvändning (byggindustrin.com)

Nu startar LÅGAN (BI:s medlemstidning Byggbrevet 2-2010)

http://nyheter.vgregion.se/sv/Nyheter/Miljosekretariatet/Skapa-pressmeddelanden/Nya-webbtjansten-LAGANbygg-lanserad/

http://www.boverket.se/Om-Boverket/Nyhetsarkiv/Ny-webbtjanst-for-lagenergihus/

http://www.byggahus.se/bloggar/marlene+eskilsson/2011/9/5/

http://www.fastighet24.se/F24/Default.aspx?parMenMPaID=906&newNewID=19209&XcmdXX=0&prosAllCusID=0

http://www.bygg.org/nyhetsarkiv/nya-webbtjansten-laganbygg-kartlagger-by__1982

http://hexanova.se/slt/index.php?option=com_content&view=article&id=465:nya-webbtjaensten-laganbygg-kartlaegger-byggnader-med-lag-energianvaendning&catid=43:bygg&Itemid=88

http://gp.solutions.six.se/gpse/site/news_detail.page?magic=(cc%20(news%20(newsid%20urn:newsml:six.se:20110824:WKR_2152530214:1)))

http://www.vvsforum.se/?id=6481

http://www.nenet.se/default.asp?SID=998&nID=533

http://www.silobreaker.se/nya-webbtjnsten-lganbygg-kartlgger-byggnader-med-lg-energianvndning-5_2264801027582590995

http://www.cisionwire.se/nyheter-per-tag/laganbygg/

www .granback.se/2010/10/07/”lagan”-ska-fa-fart-pa-energihusen/

www.vvsforum.se/?id=5703

www.woodnet.se/iuware.aspx?pageid=5260&ssoid=126721

www.elicit.se/2010/09/15/lagan-en-marknadsoversikt-for-energieffektiva-hus/

www.byggvarlden.se/nyheter/energi_miljo/article2485404.ece

https://www.nordnet.se/mux/web/analys/nyheter/visaNyhet.html?itemid=32789011&sourcecode=wkr&sourcesubkind=pressreleases

https://www.avanza.se/aza/press/news.jsp?newsArticleId=1655671&type=pressrelease

www.archipelag.se/nyheter.html/mer-om-lgenergibyggnader-och-programmet.html

http://t360.idg.se/2.8229/1.344115/sverige-samst-pa-lagenergibyggnader

http://www.silobreaker.se/lgan-ska-ge-halverad-energianvndning-5_2263681668910940272

http://fastighetochbostadsratt.com/energi-miljo/bara-en-procent-av-sveriges-nybyggnationer-ar-lagenergibyggnader.aspx

http://www.byggnyheter.se/2010/10/byggandet-av-l-genergihus-g-r-f-r-l-ngsamt?quicktabs_webtv=1

http://www.miljo-utveckling.se/nyheter/artikel.php?id=32816

http://bors.www.dn.se/dn/site/news/newspop.page?magic=(cc%20(news%20(id%20urn:newsml:six.se:20101004:WKR_3189214216:1)))

www.vvsforum.se/?id= 5643#

http://www.nyteknik.se/nyheter/bygg/fastighetsbyggen/article2485406.ece
 

Pressansvarig

 

 

Åsa Wahlström,
Tekn. dr.
Koordinator för LÅGAN

 

CIT Energy Management 412 96 Göteborg
tel:     031 772 49 03
mobil: 0767 699 366
fax:    031 772 49 00


laganlogo.jpg

Logotype

LÅGAN (jpg)

För andra filformat, v.g. kontakta info@sverigesbyggindustrier.se