LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

LÅGAN - för energieffektiva byggnader

Sverige behöver bygga mer än någonsin. För att bygga ett hållbart samhälle behöver vi bygga med energifrågan i fokus, från planering till uppföljning. Det finns flera fördelar med lågenergibyggande. Vill du veta mer om dem?

LÅGAN är en samverkan för att stimulera och öka byggtakten av lågenergibyggnader både vid nyproduktion och vid renovering. 

LÅGAN ska

  • Inspirera och bidra till att fastighetsägare och byggherrar känner sig trygga med att bygga nytt och renovera byggnader till lågenergibyggnader
  • Utveckla och sprida kunskap och information, med mindre byggherrar och fastighetsägare som viktig målgrupp
  • Initiera utvecklings- och demonstrationsprojekt.

Nyheter:

EMH_Logotyp_RGB_150.gif

I samarbete med Energimyndigheten
LÅGAN är ett av flera nätverk inom energieffektivisering som Energimyndigheten finansierar. 


Lagan_Marknad.png

Databas över lågenergibyggnader


diagram.PNG

Statistik över lågenergibyggnader