LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Organisation

Lågans arbete utgår från en styrgrupp, vilken presenteras nedan. För utom styrgruppen samverkar LÅGAN med regionala bygg- och fastighetsnätverk. LÅGAN erbjuder även aktiviteter inom olika fördjupningsområden för att öka erfarenhetsutbyten och samtidigt driva på utvecklingen inom olika teknikområden. 

 

Christine_Olofsson_portratt.JPG
150317_fyrberg_6808_lagupplost_liten2.jpg
Dag_Lundblad.png
Christine Olofsson
Byggföretagen
Ordförande
Åsa Wahlström
CIT Renergy
Koordinator
Dag Lundblad
Energimyndigheten
Ansvarig 

 

Styrgrupp

•     Christine Olofsson, Byggföretagen (Ordförande)

•     Lisa Flawn Orpana, Skanska

•     Per Hilmersson, Akademiska Hus

•     Karin Nyquist, Wästbygg

•     Kjell-Åke Henriksson, JM

•     Anneli Kouthoofd, SBUF

•     Lin Liljefors, Boverket

•     Dag Lundblad, Energimyndigheten (Ansvarig)

•     Stefan Olsson, Goda Hus

•     Johan Svensson, Peab

•     Magnus Österbring, NCC

•     Åsa Wahlström, CIT Renergy (Koordinator)

•     Karin Glader, CIT Renergy (Biträdande koordinator)

Kontakt 

Åsa Wahlström, CIT Renergy

Boverket.png


SBUF.jpg


skanska.png


peab-bostad-logga.jpg

NCC.png

JM.PNG

Wastbygg.PNGAkademiska_hus.PNG

GodaHus.png

Renergy_Logo_Blue.png