LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Om LÅGAN

LÅGAN är ett samarbete mellan Byggföretagen, Energimyndigheten, Boverket, SBUF, byggentreprenörer, byggherrar och konsulter. 

LÅGAN stöttar regionala nätverk inom byggande av lågenergibyggnader.

LÅGAN skapar gemensamma projekt och studier för att utveckla och driva byggande och renovering av lågenergibyggnader framåt.

Mål

  • Bidra till att Sverige ska nå sina energimål genom att bostads- och lokalsektorn starkt effektiviserar sin energianvändning
  • Öka byggtakten av lågenergibyggnader och takten för energirenovering av byggnader   

Uppdrag

  • Inspirera och bidra till att byggherrar och fastighetsägare känner sig trygga med att bygga nytt och renovera byggnader till så kallade nära nollenergibyggnader
  • Utveckla och sprida kunskap och information, med mindre byggherrar och fastighetsägare som viktig målgrupp