LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Prioriterade utvecklingsområden

LÅGAN avser att genom en samlad entreprenörskompetens främja utvecklingen av nya energieffektivare tekniker, byggprocesser, affärsmodeller och tjänster för marknadsintroduktion av nya och renoverade resurseffektiva byggnader med låg klimatpåverkan under hela dess livscykel. 

LÅGAN styrgrupp har identifierat tre prioriterade utvecklingsområden för att uppnå dessa mål.

1. Processutveckling

2. Resurseffektiv byggarbetsplats

3. Demonstrationsprojekt med spetslösningar