LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Regionala nätverk

LÅGAN samverkar med nio regionala nätverk, vilka finns etablerade i Norrbotten, Umeå, Jämtland, Dalarna,Värmland, Örebro Region, Västmanland, Sörmland och Sydost. LÅGAN har regelbundet nätverksträffar för dessa.