LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Regionala nätverk

LÅGAN stödjer sex regionala nätverk, vilka finns etablerade i Norrbotten, Umeå, Dalarna, Värmland, Örebro Region och Sydost. LÅGAN har regelbundet nätverksträffar för dessa.