LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Regionala nätverk

LÅGAN samverkar med nio regionala nätverk, vilka finns etablerade i Norrbotten, Umeå, Jämtland-Härjedalen, Dalarna,Värmland, Region Örebro, Västmanland, Sörmland och Sydost (Region Blekinge, Kalmar och Kronoberg). LÅGAN har regelbundet nätverksträffar för dessa.