LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Verktyg

 

Verktyg för att beräkna primärenergital
Detta verktyg avses att användas för att beräkna primärenergital utifrån uppmätta värden enligt Boverkets byggregler, BBR 25 eller BBR 29.
Läs mer på länken ovan.