LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Verktyg för beräkning av primärenergital

Detta verktyg avses att användas för att beräkna primärenergital utifrån uppmätta värden enligt Boverkets byggregler, BBR 25 eller BBR 29.

Byggnadens energiprestanda enligt BBR 29 uttrycks som primärenergital. Primärenergital kan bland annat behövas för att beräkna en byggnads energiklass, vid certifiering enligt olika miljösystem eller för att se om byggnaden kan klassas som en grön investering enligt taxonomiförordningen. 

Den 1 juli 2021 infördes krav på individuell mätning och debitering (IMD) för värme i befintliga flerbostadshus. Kravet gäller för de energimässigt sämsta flerbostadshusen (>180 kWh/m2 per år för Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län och >200 kWh/mper år för övriga landet). Kravet gäller energiprestanda räknat som primärenergital enligt BBR 25. Verktyget kan användas för att beräkna byggnadens primärenergital för att bedöma om byggnaden omfattas av krav på IMD.

Under 2023 uppdaterades verktyget med det nya normalåret (1991-2020), ny klimatdata för 2021 samt 2022 samt att beräkningsmodellen för normalårskorrigeringen har förfinats.

Hämta verktyget version 1.4 här.

Nedan finns en film som visar hur du kan använda verktyget. 

Instruktionsfilm
Obs Instruktionsfilemn är gjord för version1.3 så mindre skillnader kan förekomma


Byggnadens energiprestanda enligt BBR 29 uttrycks som primärenergital. Primärenergital kan bland annat behövas för att beräkna en byggnads energiklass, vid certifiering enligt olika miljösystem eller för att se om byggnaden kan klassas som en grön investering enligt taxonomiförordningen. 

Kalendarium