LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Verktyg för beräkning av primärenergital

Detta verktyg avses att användas för att beräkna primärenergital utifrån uppmätta värden enligt Boverkets byggregler, BBR 25 eller BBR 29.

Den 1 juli 2021 infördes krav på individuell mätning och debitering (IMD) för värme i befintliga flerbostadshus. Kravet gäller för de energimässigt sämsta flerbostadshusen (>180 kWh/m2 per år för Jämtlands, Västerbottens eller Norrbottens län och >200 kWh/mper år för övriga landet). Kravet gäller energiprestanda räknat som primärenergital enligt BBR 25. Verktyget kan användas för att beräkna byggnadens primärenergital för att bedöma om byggnaden omfattas av krav på IMD.

Från den 1 oktober 2021 kommer det att finnas möjlighet att söka energieffektiviseringsstöd för flerbostadshus. Stödet gäller för flerbostadshus som har ett primärenergital större än 100 kWh/m2 per år och som genomför åtgärder som minskar primärenergitalet med 20 procent.  Kravet gäller energiprestanda räknat som primärenergital enligt BBR 29.  Verktyget  kan användas för att beräkna byggnadens primärenergital för att bedömma om byggnaden omfattas av stödet.

Hämta verktyget här.

Nedan finns en film som visar hur du kan använda verktyget.

Instruktionsfilm


Kalendarium