LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Lågenergibyggande i Norrbotten

Det finns få genomförda försök i Sverige när det gäller projektering och byggande av lågenergihus anpassade för kallt klimat. De projekt som genomförts har i huvudsak byggt på initiativ från enskilda privatpersoner och/eller företag och erfarenhetsåterföringen mellan och från dessa projekt är bristfällig. Sedan en tid tillbaka finns dock ett samlat intresse i ”byggbranschen” i Norrbotten av att i samverkan genomföra pilotprojekt med utveckling och byggande av lågenergihus anpassade för kallt klimat i länet. Med stor säkerhet ökar den lokala efterfrågan i Norrbotten de kommande åren, den främsta orsaken är utvecklingen i Malmfälten. Stora delar av Gällivare / Malmberget samt Kiruna kommer att flyttas.

Projektbeskrivning

Rapport Etapp 1

Rapport Etapp 2

Projektledare/kontaktperson:
Christer André
IUC Norrbotten AB 

Kalendarium