LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Energianvändning vid klimathållning och avfuktning under byggproduktion

Torkning av betong under byggproduktion kan dels ske med god klimathållning och dels med avfuktning. Avfuktning under byggproduktion har fördelen att det kan ge bättre kontroll över torkningsförloppet och en förkortad torktid men det kräver samtidigt mycket energi. Som ett steg i att minimera den totala energianvändningen för både klimathållning och avfuktning har en förstudie av hur det går till idag genomförts.

I förstudien beskrivs vilka tekniker och processer som finns idag. Dessutom kartläggs omfattningen av klimathållning och avfuktning under byggproduktion samt en bedömning av hur stor energianvändningen för detta är i verkliga byggprojekt. Studien beskriver vilken inverkan planering och utrustning har på energianvändningen och vilken potentialen är för minskad energianvändning.

Rapport

 

Kalendarium