LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Garageventilation

Analys av riktlinjer för luftflöden och systemval

Idag dimensioneras ventilationen i slutna parkeringsgarage efter riktvärden från sjuttiotalet som inte tar hänsyn till att det idag finns krav på katalysatorer och maximala utsläpp i fordonsavgaser, eller den ökade andelen hybrid- och elbilar. Detta leder ofta till överdimensionerade ventilationssystem som inte styrs energieffektivt. Denna förstudie har initierats av NCC Sverige och CIT Renergy för att ge fastighetsägare och projektörer en ökad kunskap om luftflödesbehov i slutna garage och undersöka effektiva ventilationslösningar. Förstudien lyfter fram bristen på tillräckliga riktlinjer för att fastställa luftflöden i dagens parkeringsgarage och understryker behovet av att ta fram nya riktlinjer baserade på verifierad data.

Läs mer i rapporten här.

Kalendarium