LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Mätplan för energianvändning på byggarbetsplatsen

En kunskapssammanställning om energianvändning på byggarbetsplatser visar att det finns ett stort behov av energimätningar från flera byggprojekt och byggarbetsplatser. 

I projektet har en generell mätplan med kravspecifikationer och checklistor tagits fram för att underlätta uppföljning av energianvändning på byggarbetsplatsen och göra mätdata jämförbara mellan olika byggprojekt. Mer kunskap om hur stor energianvändningen är behövs för att effektivt förbättra  energianvändningen på byggarbetsplatser.

Mätplan

Rapport


Kalendarium