LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Bättre energirenovering genom regional samverkan

Resultat från projektet Energirenovering, ett nytt affärskoncept för små och medelstora företag

Projektet har arbetat för ökad samverkan och kunskapsuppbyggnad lokalt och regionalt kring energieffektiv och hållbar renovering

Projektet genomfördes via LÅGANs fem regionala nätverk som i sin tur samarbetar med lokala aktörer i lokala pilotprojekt. Totalt har 12 fullständiga pilotprojekt genomförts utgående från Totalmetodiken. Pilotprojekten har följts under utredningar inför kommande renoveringar, för att få fram ett bra beslutsunderlag för genomförande av energieffektiviseringsåtgärder. I projektet har det inte funnits några åtagande eller krav på att de energieffektiviseringsåtgärder som föreslås ska genomföras, varken inom projekttiden eller senare. Ändå har flera av projekten lyckats gå vidare och är nu i en genomförandefas.

En genomgång av pilotprojektens rapporter visar att flera av projekten lyckats nå längre i identifieringen av lönsam energieffektivisering än vad de hade gjort om de arbetat som vanligt. 

 

Slutrapport

Läs slutrapporten till E2B2 här.

Slutseminarium
Den 14  december anordnades ett slutseminarie där projektet och några av de deltagande piloterna berättade om sina erfarenheter. 

Ta del av dokumetnationen från seminariet här.

Pilotrapporter


Projektet finansieras med stöd från Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden och från Energimyndigheten via E2B2.

Läs mer om projektet på E2B2.se

EUlogo_v_RGB.jpg

Kalendarium