LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Tankar om renoveringsstöd

I budgetpropositionen för 2021 avsätts 4,3 miljarder kronor de kommande tre åren för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus. I föreliggande rapport presenteras några tankar om hur stödet skulle kunna utformas för att på bästa sätt uppnå ett ändamålsenligt resultat. 

Rapporten baseras dels på de två författarnas erfarenheter från tidigare studier, särskilt med avseende på underlagsrapporter till SOU 2017:99 angående energisparlån och dels på resultat från ett branschgemensamt arbetsseminarium arrangerat av LÅGAN, BeBo och Belok i nära samverkan med Energimyndigheten och Boverket. 

Rapport

Kalendarium