LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Intresse, hinder och möjligheter för energirenovering

Potentialer för att effektivisera det befintliga beståndet har identifierats inom bebyggelsen i fler olika studier med det finns hinder som gör att potentialerna inte realiseras. Många fastighetsägare anser att det är svårt att få till renoveringar och en av orsakerna är brist på genomförare. Få entreprenörer erbjuder tjänster kopplade till renovering och de stora bolagen arbetar sällan med enstaka renoveringar.

Inom LÅGAN fokuserar mycket på nyproduktion och energieffektiviseringar på byggarbetsplatser. För att komma vidare med renovering har det inom LÅGANs styrgrupp diskuterats om man ska upprätta en referensgrupp som bara diskuterar renovering. Men det är oklart vilka entreprenörsbolag och vilka avdelningar som skulle ingå i en sådan gruppering. För att komma vidare med frågan har en intervjustudie genomförts för att se vilka hinder och möjligheter som råder.

Rapport

Kalendarium