LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Expertpool och kunskapshöjande insatser för energieffektivisering i småhus

En storskalig energieffektivisering i småhussektorn är nödvändig för att klara våra klimatmål och försörjningstryggheten av el framöver, men också för att förbättra småhusägarnas ekonomiska situation. 

En förstudie har genomförts genom workshops och intervjuer med branschaktörer för att utreda behov och former för att stödja energieffektivisering i småhus. Studien kan konstatera att det både behövs åtgärder som kan ge information om energieffektiviseringsåtgärder och ett kunskapslyft i branschen hos flera av de aktörer som kan hjälpa fastighetsägarna för småhus. En expertpool skulle signifikant kunna bidra till både samordning av insatser och till att nå ut till aktörer i målgruppen för kunskapshöjande insatser. 

Rapporten är framtagen i samverkan mellan BeSmå och LÅGAN. Läs mer i rapporten.

 

Kalendarium