LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Branschgemensam energiklassning av byggbodar

Energikraven i byggbranschen blir allt högre och större fokus riktas på energianvändningen i själva byggprocessen. För att minska energianvändningen och klimatpåverkan har en branschgemensam standard tagits fram för energiklassning av byggbodar och bodetableringar.

Det finns cirka 60 000 byggbodar i Sverige som produceras av olika leverantörer. Det har tidigare inte funnits något tydlig märkning av om en bod är energieffektiv och det har varit svårt att jämföra olika bodetableringar. För att komma till rätta med problemet har branschgemensamma kriterier för att klassa bodar och bodetableringar tagits fram inom nätverket LÅGAN.  

Rentalföretagen tar nu över huvudmannaskapet och ska bland annat arbeta med att ta fram en vägledning för hur klassningssystemet ska användas. Se www.swedishrental.se

Rentalföretagen vill även tydliggöra att det idag inte finns några bodar som har klassificerats då processen ännu inte är på plats. Därmed är det inte möjligt att vid LoU upphandlingar, och andra upphandlingar, ställa skall krav i enlighet med projektresultatet. För att kunna implementera energiklassningen i praktiken ska nu regler och processer tydliggöras, samt erfarenheter från praktiskt arbete samlas in.

Kriterier för klassning

Slutrapport

Rapport från förstudie

Arbetsgruppen leddes av Helena Eriksson, Peab och Josep Termens CIT Energy Managementtod och bestöd av representanter från Peab, Lambertsson, Byggföretagen, JM, NCC Sverige, Skanska Rental, Ramirent, Cramo och Rentalföretagen. Projektet finansierades av Energimyndigheten, SBUF och Västra Götalandsregionen.

Se film om energiklassningen och vad olika aktörer tycker här.


Kalendarium

Filer