LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Satsning på ökad kompetens om hur en god drift kan minska byggnaders energiprestanda föreslås.

Förstudien har analyserat behovet av ökad kompetens hos drifttekniker och annan driftpersonal om hur en god drift kan minska byggnaders energi- och miljöprestanda.

Fokus har legat på att på ett utreda inom vilka områden som kunskap behöver stärkas och hur en framtida utbildningssatsning kan utformas. I rapporten har 13 olika teman identifierats som extra intressanta enligt följande:

 • Grundläggande information och drivkrafter för energieffektiv drift
 • Hantering av den dagliga driften
 • Inneklimat
 • Fastighetsautomation
 • Drift av byggnadens installationstekniska system
 • Energieffektiv drift av värmesystem
 • Energieffektiv drift av ventilationssystem
 • Energieffektiv drift av kylsystem
 • Konsekvenser av drifttekniska åtgärder
 • Byggnadens elsystem och elektrifiering
 • Digitalisering
 • Driftsättning, mätning och uppföljning
 • Felsökning och problemhantering

Förstudien avslutas med att handlingsplan för utveckling av en utbildning som fått namnet Driftlyftet.  Nästa steg blir att förankra förslaget för att få till en utveckling.

Läs hela rapporten här.


Kalendarium