LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Behovsanalys av kompetenshöjande insatser för drifttekniker och annan driftpersonal - Driftlyftet

Förstudien har analyserat behovet av satsningar för kompetenshöjande insatser för drifttekniker och annan driftpersonal om hur en god drift kan förbättra byggnaders energi- och miljöprestanda.

Behovsanalysen har fokuserat på att utreda inom vilka områden som kunskap behöver stärkas och hur en framtida utbildningssatsning kan utformas. I rapporten har 13 olika teman identifierats som extra intressanta enligt följande:

 • Grundläggande information och drivkrafter för energieffektiv drift
 • Hantering av den dagliga driften
 • Inneklimat
 • Fastighetsautomation
 • Drift av byggnadens installationstekniska system
 • Energieffektiv drift av värmesystem
 • Energieffektiv drift av ventilationssystem
 • Energieffektiv drift av kylsystem
 • Konsekvenser av drifttekniska åtgärder
 • Byggnadens elsystem och elektrifiering
 • Digitalisering
 • Driftsättning, mätning och uppföljning
 • Felsökning och problemhantering

I förstudien togs en handlingsplan fram för utveckling av en utbildning som fått namnet Driftlyftet. Nästa steg blir att förankra förslaget för att få till en utveckling.

Läs hela rapporten här.


Kalendarium