LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Klimatbedömningsmetoder

Klimatfrågan blir allt mer aktuell och fler och fler beställare önskar ställa krav på klimatutsläpp från byggnader. Ett flertal metoder för redovisning av klimatpåverkan finns idag tillgängliga på marknaden för bygg- och fastighetssektorn. Metoderna skiljer sig åt genom olika inriktningar, målgrupper, syften och omfattningar.

I denna studie har ett flertal metoder som är tillgängliga på den svenska marknaden analyserats och kategoriserats för att underlätta för beställare att välja lämplig redovisningsmetod för det aktuella projektet. Avsikten är att bygg- och fastighetsbranschen ska få en ökad förståelse för vilken metod som bör väljas och hur resultat från den kan användas.

Läs rapport

Kalendarium