LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Hinder och möjligheter med ByggaE

Idag är energikraven höga för nya byggnader och det finns mycket kunskap kring hur man bygger energieffektivt, trots detta uppfylls fortfarande vid många fall inte kraven i praktiken. ByggaE är en metod som Lågan varit med och utvecklat vilken syftar till att stötta en tydligare hantering av energifrågorna genom byggprocessen. Denna bör leda till bättre måluppfyllnad och fler energieffektiva byggnader, men metoden tillämpas inte i någon större omfattning i dagsläget.

Rapporten beskriver vilka hinder, möjligheter och drivkrafter som finns för att använda ByggaE idag. Baserat på dessa beskrivs en metodik om hur ByggaE kan implementeras på ett framgångsrikt sätt i byggprojekt och hos olika aktörer. Hur ByggaE på olika sätt kan interageras med byggprojekts kommunikations-, besluts och kvalitetssäkrande processer.

Rapport

 

Kalendarium