LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Omvärldseffekter kring LÅGAN

Branschen för lågenergibyggnader har succesivt utvecklats de senaste 15 åren. Men hur har utvecklingen sett ut och vilka effekter har verksamheter som LÅGAN bidragit till utvecklingen av mer resurs- och energieffektiva byggnader genom åren?

Genom intervjuer och enkäter beskrivs bygg- och fastighetssektorn förflyttning inom energieffektiva byggnader de senaste 15 åren. Den samlade bedömningen är att byggbranschens utveckling har gått åt rätt håll, men att det samtidigt fortfarande finns utvecklingspotential och behov av förbättringar inom många områden. Hur långt man har kommit skiljer sig mellan olika delar av branschen och framförallt mellan stora och små aktörer. Det som bidragit till branschens utveckling i hög grad anses vara skarpare krav från beställare och demonstrationsprojekt som visat vägen.

Läs rapporten här.

Kalendarium