LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Kunskapsläget om energianvändning på byggarbetsplatser

För att öka kunskapen om hur resurseffektiv energianvändning kan uppnås på byggarbetsplatser behövs kunskap om vilka aktiviteter som har stor energianvändning. Kunskapsläget om energianvändning på byggarbetsplatser har sammanställts från 40 studier och artiklar som finns inom området.

Från sammanställningen av tidigare genomförda studier kan det konstateras att det finns ett stort behov av energimätningar från flera byggprojekt och byggarbetsplatser. Mer och bättre dokumenterade mätdata behövs för att ge underlag för en bedömning om vart specifika energinivåer bör ligga. 

Rapport

Sammanställning av några byggprojekt

Kalendarium