LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Tätning och isolering mellan bodar i bodetableringar

Förutsättningar för innovationsupphandling eller tekniktävling

Fortfarande används stora mängder elenergi för uppvärmning av byggbodar i bodetableringar. Det finns potential att minska elanvändningen för uppvärmning genom att tätning mellan bodarna sker i fler etableringar samt att de utförs med bättre resultat.

Denna förstudie har undersökt förutsättningar för att genomföra en innovationsupphandling eller tekniktävling, gällande tätning mellan bodar i en bodetablering. Studien har genomförts genom intervjuer och workshops med identifierade branschaktörer. Förstudien visar på att det finns ett tydligt intresse hos de som medverkat i förstudien till att förbättra och förenkla tätningen mellan byggbodar i bodetableringar. De medverkande lyfter också att de efterfrågar att genomföra en studie med täthetsprovning av befintliga bodar och beräkning av hur stor skillnad det blir i energi för uppvärmning. Att genomföra en fältstudie där befintliga bodetableringar täthetsprovas skulle också ge en tydligare bild av energieffektiviseringspotential och behovet av en tekniktävling, samt ett bättre underlag att jämföra tävlingsbidragen emot.

Läs den fullständiga rapporten för att ta del av samtliga resultat och slutsatser samt förslag på hur arbetet med tätning och isolering mellan bodar i bodetableringar kan tas vidare.

Kalendarium