LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Energibesparande åtgärder i bodetableringar

Uppvärmning av bodetableringar sker vanligen med direktverkande el och med stora värmeförluster. Lågans projekt med energiklassning av byggbodar har identifierat att det finns en stor energibesparingspotential. Att välja energieffektiva lösningar är dock idag förknippat med orimligt stora arbetsinsatser och ökade kostnader. 

I projektet har behov och energieffektiviseringspotential undersökts för system som gör det enklare och mer kostnadseffektivt att

  • använda vattenburna värmesystem i byggbodar, 
  • minska luftläckaget mellan byggbodar

I rapporten ges förslag på hur insatser fortsatt skulle kunna drivas för underlätta att nya lösningar tas fram, utvärderas och slutligen används i större skala

Rapport

Kalendarium