LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Regionala exempel från genomförda energieffektiviseringsprojekt - Energiuppföljning för kompetensuppbyggnad

Genom ökad samverkan mellan de olika regionala nätverken kan kapacitet byggas för att i förlängningen säkerställa att det finns kompetens regionalt för mobilisera insatser för att stimulera till att fler förbereder sig inför kommande lagkrav och genomför energieffektivisering.

Syftet med denna förstudie är att mobilisera de regionala nätverken inför de kommande kraven i EPBD och få i gång renoveringsvågen.

Projektet ska bidra med kunskap, genom att ta fram goda exempel från varje region där utfall av uppnådd energiprestanda och kostnader har följts upp efter en energieffektivisering. Det i sin tur ska ge fler aktörer möjlighet att förbereda sig för kommande skärpningar i lagkrav, både vad gäller krav på energieffektivisering och upprättande av renoveringspass. Samt bidra till kunskapsuppbyggnad så att energieffektivisering kan ske i samband med renovering och underhåll på ett kostnadseffektivt sätt.

Projektet Goda exempel på energiuppföljningär en fortsättning projektet LÅGAN Energirenovering - Bättre energirenovering genom regional samverkan där LÅGANs regionala nätverk studerade planering och utredning av en energirenovering med hjälp av Totalmetodiken i pilotprojekt fram till anbudsförfrågan.  

Projektet genomförs som ett samarbete med LÅGANS regionala nätverk som i sin tur samarbetar med lokala aktörer. Förutom LÅGANs tidigare regionala nätverk har Energikontoret i Mälardalen startat upp två fastighetsnätverk (Sörmland och Västmanland) som också vill medverka till att bygga upp kunskap om energirenovering.

 Kalendarium