LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Innovationsupphandling och tekniktävlingar

 

Innovationsupphandling är konsten att köpa det som inte finns på marknaden, och metoden kan användas för att driva på omställningen till en energieffektivare bebyggelse. Nu nysatsar Energimyndigheten på innovationsupphandling, och satsningen inleds med nio studier som bedrivs inom ramen för myndighetens nätverk för resurseffektivare bebyggelse.

Läs artikel

Under 2022 genmfördes två förstudier. Läs mer om dem nedan.

Under 2023 arbetades vidare med resultatet från förstudien 2022:

Under 2024 pågår följande insatser:Kalendarium