LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Driftlyftet

Energimyndigehten satsar på at öka kunskap om energieffektiv drift och driftorganisationens möjlighet att förbättra byggnadens energi- och miljöprestanda 

Syfte med projektet en är att utforma en utbildning för att höja kunskapen hos drifttekniker, fastighetsskötare m.m. 

Utbildningen är inspirerad av Energilyftet och vänder sig till aktörer och personer som arbetar med fastigheters dagliga drift.

Nu startar vi upp utvecklingen. Vill du medverka i utvecklingen?
Engagera dig som:

  • Deltagare i refernsgruppen för utvekliongen
  • Bli intervjuad om vad som är en bra drift och vad som ebhöver utveklas 
  • Skakunnig för olika tematiska områden

Kontakta oss via Mari-Liis Maripuu

Ta del av förstudein från 2022 här. I förstudien presenteras ett förlag till innehåll som utveklingen utgår från.

Kalendarium