LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Mätning av energianvändning på byggarbetsplatser

Ett branschgemensamt projekt med mätning på 12 byggarbetsplatser

Projektet bygger på LÅGAN och SBUF projektet Kravspecifikation och checklistor inför mätning på byggarbetsplatser (2021), där en generell mätplan har utvecklats. I projektet tillämpas och utvecklas mätplanen på 12 byggarbetsplatser. Målet är att öka kunskapen om vad som påverkar energianvändningen för olika poster på byggarbetsplatser och faser i byggprocessen. Dessutom avser projektet att fastställa nyckeltal som kan användas för bland annat upphandlingsunderlag, klimatdeklarationer och framtida energihushållning. Detta för att utveckla åtgärder för att minska energianvändningen på byggarbetsplatsen och arbeta effektivt med energieffektivisering.

Projektet är ett stort branschgemensamt samarbete med deltagande från 13 aktörer, vilket ger goda förutsättningar för att förbättringar faktiskt implementeras och utförs. Projektet kommer att pågå i tre år.

Energimyndighetens forskningsprogram E2B2 och Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond, SBUF, finansierar projektet. 

Kontakta Helena Lantz på CIT Renergy om du är intresserad av att medverka eller vill veta mer.

Kalendarium