LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Innovationstävling – Uppföljningssystem för energianvändning, klimatpåverkan och klimathållning under byggproduktion

Inom nätverket LÅGAN med finansiering av Energimyndigheten genomförs under 2024 en innovationstävling för att påskynda utvecklingen av system som kan användas för att övervaka och följa upp energianvändning, klimatpåverkan och parametrar för klimathållning under byggproduktion. 

Att underlätta och möjliggöra en bättre och mer frekvent uppföljning ses som en viktig del i utvecklingen mot mer energieffektiva byggarbetsplatser. Det efterfrågade uppföljningssystemet ska också kunna användas för rapportering till byggherren och kunskapsuppbyggnad inom branschen genom erfarenhetsåterföring till kommande projekt.

Innovationstävlingen utgår från en samlad och väl genomarbetad kravspecifikation från en grupp av entreprenörer och ger därigenom en ökad förståelse av vad målgruppen behöver och efterfrågar.

Tävlingsbidragen kommer att utvärderas av representanter från några av de största byggföretagen på den svenska marknaden. Resultatet av innovationstävlingen kommer att aktivt spridas till entreprenörer, fastighetsägare och andra aktörer i branschen.

Tävlingsvillkor inkl. kravspecifikation finns i sin helhet här:Tavlingsvillkor_inkl._kravspecifikation.pdf

En digital informationsträff genomfördes den 12 juni, 12:00-12:30 via Teams. Presentationen spelades in och finns att ta del av här.

                                                                                                                    

Har ni en lösning på efterfrågat system?

För att delta i innovationstävlingen krävs att en intresseanmälan görs senast den 30 augusti 2024.

En intresseanmälan görs genom att bifoga detta formulär i e-post till alexander.gerdin@chalmersindustriteknik.se.

Märk din e-post med ”Intresseanmälan – Innovationstävling”


Tidplan

29/5, 2024  Innovationstävlingen lanseras och intresseanmälan öppnar.
12/6, 2024    En informationsträff arrangeras, se anmälningslänk ovan
1/7, 2024      Tävlingsformulär och dataset skickas ut via e-post till de som skickat in en intresseanmälan. (Tävlingsformulär och dataset skickas därefter ut löpande till de som anmäler intresse.)
30/8, 2024 Sista dag för att skicka in intresseanmälan, se ovan
11/10, 2024  Sista dag för att lämna in tävlingsbidrag.
Årsskiftet
2024/2025 
Vinnande bidrag utses.
Mars, 2025 Projektet och vinnande bidrag presenteras på Byggmässan.

                                                                                                              ___

Frågor och Svar

Nedan kommer inkomna frågor och svar publiceras.

Kommer systemen att bedömas utan vetskap om vem som skickat in dom eller kommer jurygruppen ”vem” dom bedömer också?

Juryn kommer att ha vetskap om vem som lämnat in respektive tävlingsbidrag.

Senast uppdaterat 2024-06-13

                                                                                                                    

Vill ni delta i juryn?

Önskar ni som entreprenör att delta i den grupp som senare ska utvärdera inkomna tävlingsbidrag så kontakta alexander.gerdin@chalmersindustriteknik.se.Kalendarium