LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Innovationstävling – Uppföljningssystem för energianvändning, klimatpåverkan och klimathållning under byggproduktion

Under 2023 påbörjades förberedelser inför en innovationstävling med syfte att stimulera utvecklingen av verktyg som kan bidra till en energieffektiv klimathållning och uttorkning under byggproduktion. Resultatet av det arbetet finns att ta del här.  I arbetet identifierades behov av ett system för uppföljning av energianvändning, klimatpåverkan och klimathållning och ett förslag på sådant system togs fram i dialog med entreprenörer, leverantörer och byggherrar.

En bättre och mer frekvent uppföljning skulle öka kunskapen om hur mycket energi som används för olika aktiviteter i byggprojekt och ge en bättre förståelse för hur olika val och åtgärder kan bidra till minimerad energianvändning med bibehållen eller förbättrad funktion. I det enskilda projektet ger en kontinuerlig eller regelbunden uppföljning större möjlighet till tidigt agerande vid brister och avvikelser.

Genom innovationstävlingen förmedlas gemensamma behov och en samlad kravställning från ett flertal entreprenörer, med syfte att motivera och underlätta framtagande och utveckling av efterfrågat system.

 Vill ni delta i referensgrupp och utvärdering?

Ett förslag på kravspecifikation och tävlingsupplägg för innovationstävlingen togs fram under 2023 och finns att ta del av i LÅGAN-rapporten Energieffektiv klimathållning och uttorkning under byggproduktion. Kravspecifikationen skickades ut som en RFI via TendSign för att få in synpunkter från potentiella leverantörer av systemet och andra intressenter.

Kravspecifikationen och tävlingsvillkoren kommer vidareutvecklas under våren tillsammans med en referensgrupp. Önskar ni som entreprenör att delta i referensgruppen eller den grupp som senare ska utvärdera inkomna tävlingsbidrag så kontakta Alexander Gerdin på CIT Renergy.

Har ni en lösning på efterfrågat system? 

Innovationstävlingen kommer att lanseras i slutet av maj. I samband med detta publiceras en inbjudan innehållande den slutgiltiga kravspecifikationen och övriga tävlingsvillkor. För de som är intresserade kommer det även anordnas en informationsträff i juni. Datum för lansering och informationsträff annonseras här på LÅGANs hemsida. Om ni redan nu önskar anmäla ert intresse till innovationstävlingen går det bra genom att kontakta Alexander Gerdin. Ni kommer då få påminnelser när ny information finns tillgänglig att ta del av här på hemsidan.

 

Kontakta Alexander Gerdin på CIT Renergy om du är intresserad av att medverka.


Kalendarium