LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Energiberäkningsverktyg för klimathållning under byggproduktion

I LÅGAN-projektet Klimathållning och uttorkning i byggproduktion identifierades behov av ett verktyg för att beräkna energianvändning och effektbehov för klimathållning under byggproduktion. Nu genomförs ett projekt med syfte att utveckla efterfrågat verktyg.

Verktyget som tas fram avser att ge stöd för entreprenören att planera och handla upp energieffektiv klimathållning samt att vara ett stöd i dialogen med byggherren kring möjligheter till en mer effektiv användning av energi och minimerad klimatpåverkan. Verktyget kan även vara till hjälp vid en uppföljning av energianvändningen i projektet, med möjlighet att upptäcka och utreda väsentliga avvikelser mellan beräknade nyckeltal och uppmätt data.

Utöver att presentera en prognos för energianvändning och effekttoppar ska verktyget kunna användas för att visa hur olika val gällande planering, metoder eller beteenden under byggnation kan påverka resultatet. Därigenom kan verktyget och dess användare bidra till att öka kunskapen om möjligheter att tidigt i projekten göra val för att minska klimatpåverkan från byggproduktion. 

Målgruppen för verktyget är primärt entreprenörer, men det skulle också kunna användas av konsulter, byggherrar och uthyrningsföretag av byggvärme.

Som grund till utvecklingen av verktyget finns ett förslag på kravspecifikation som tagits fram och skickats ut i en RFI inom LÅGAN-projektet Energieffektiv klimathållning och uttorkning under byggproduktion” (Gerdin & Haegermark, 2024) samt ett Excel-verktyg framtaget i licentiatarbetet Verktyg för optimering av byggtorkning (Brander, 2009).

Vill veta mer? Kontakt Maria Haegermark på CIT Renergy
Vill du medverka? Anmäl dig till vår workshop den 10e september

  

Kalendarium