LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

RFI för ett energiberäkningsverktyg för klimathållning under byggproduktion

I en utskickad RFI (Request for information) efterfrågas synpunkter på en kravspecifikation för ett verktyg för att beräkna energianvändning för klimathållning under byggproduktion. Kravspecifikationen har tagits fram inom LÅGAN-projektet Energieffektiv uttorkning och klimathållning under byggprocessen.

Genom en RFI vill vi inhämta synpunkter på kravspecifikationen och utröna förutsättningar för att utveckling av efterfrågat verktyg, exempelvis genom en icke-kommersiell innovationstävling, en innovationsupphandling eller ett utvecklingsprojekt. Synpunkter från alla typer av intressenter (leverantörer, beställare, byggherrar m.fl.) välkomnas för att ta tillvara på branschens erfarenheter och kunskaper. Inkomna svar kommer att användas för att förbättra föreslagen kravspecifikation och utgöra en viktig del i underlaget inför beslut om fortsättning.

RFI:n har skickats ut via TendSign och nås via den här länken: https://tendsign.com/doc.aspx?UniqueId=afothvzgmu&GoTo=Tender
Om man inte redan har ett konto hos TendSign kan man skapa ett gratis konto (TendSign Light).

Det går också att ta del av RFI:n i filen nedan och svara genom att skicka ifyllt frågeformulär direkt till projektledare Alexander Gerdin: alexander.gerdin@chalmersindustriteknik.se

RFI:n besvaras senast 2024-01-19.

Eventuella frågor angående RFI:n kan ställas i TendSign eller per e-post till alexander.gerdin@chalmersindustriteknik.se. Alla frågor och svar publiceras i TendSign. 

Dokument:

RFI_-_Frageformular_berakningsverktyg
RFI_-_Kravspecifikation_berakningsverktyg
RFI_-_berakningsverktyg

Kalendarium