LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Synpunkter kring nytt energiberäkningsverktyg efterfrågas

I LÅGAN-projektet Klimathållning och uttorkning i byggproduktion identifierades behov av ett verktyg för att beräkna energianvändning och effektbehov för klimathållning under byggproduktion. Nu tas ett sådant verktyg  fram i ett uppföljande projekt inom LÅGAN. Inför färdigställande av beräkningsverktyget välkomnas möjliga intressenter till en workshop.

 Workshoppen inleds med en presentation av det framtagna verktyget, varpå deltagarna ombeds kommentera och ge förslag avseende användarvänlighet och ingående funktioner. Workshoppen är öppen för alla. Målgruppen för verktyget är primärt entreprenörer, byggherrar och konsulter, men synpunkter välkomnas även från andra aktörer, såsom energi- eller fuktsakkunniga, och uthyrare av byggvärme. 

Tid: Den 10 september, kl. 10.00-11.30
Plats: Digitalt via Teams

Anmäl dig här:

Vid frågor, kontakta Maria Haegermark
maria.haegermark@chalmersindustriteknik.se

Kalendarium