LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Branschstandard för beräkning av primärenergital

LÅGAN arbetar vidare med hur Energihjälpen skulle kunna bidra till en standardisering av in- och utdataformulär för energiberäkningar samt hur normalisering av uppmätt energianvändning ska utföras inklusive beräkning av primärenergitalet.

I den nyligen genomförda förstudien Energihjälpen som branschstandard konstaterades att leverantörer av energiberäkningsprogram och energiuppföljningssystem ställer sig positiva till en standardisering för beräkning av primärenergitalet. Nu pågår nästa steg för att ta fram och fortsatt förankra en branschgemensam kravspecifikation genom att mer konkret visa på och specificera innehåll för den primära målgruppen, leverantörer av energiberäkningsprogram och energiuppföljningssystem.

Har du erfarenheter och vill bidra med din kunskap?

I projektet söker vi nu efter fastighetsägare, leverantörer av energiberäkningsprogram och energiuppföljningssystem som är intresserade av att medverka i utvecklingsarbetet.

Kontakta gärna Helena N Lantz, helena.lantz@chalmersindustriteknik.se.

Läs mer om projektet på LÅGANs webbplats

Kalendarium