LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Resurseffektiv byggarbetsplats

I beaktande av klimatpåverkan från byggnadens livscykel är byggarbetsplatsen en viktig faktor där entreprenören har stor påverkansmöjlighet. Bättre energikartläggning och framtagning av nyckeltal liksom utvecklande av nya tekniker eller processer för att minska energianvändningen på byggarbetsplatsen efterfrågas för att komma vidare. 

  • Nya tekniska och processlösningar för produktion och uppförande
  • Nya lösningar för utformning av arbetsplats och byggbodar och energiförsörjning

Kalendarium