LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Processutveckling

Inom bygg- och fastighetssektorn finns idag flera tekniska möjligheter och det kommer ständigt nya idéer på tekniska lösningar för att minska byggnadens energianvändning både i den dagliga driften och under uppförandet av byggnaden. Dock sker både nyproduktion och renovering huvudsakligen enligt konventionella principer och efter minimumkrav som ställs i byggregler och det råder ett motstånd i branschen att bygga med oprövade tekniker och metoder. Goda exempel med stöd för utvärdering har visat sig vara ett effektivt sätt att överbrygga detta motstånd. Utvärdering och analys av obeprövade tekniker eller processer som praktiseras i byggprojekt bidrar till en ökad kunskap om energieffektiva byggnader och har därför stor relevans.

Det finns många hinder och exempel på olika former av marknadsmisslyckanden vid en massiv implementering av byggnader med låg energianvändning. Uppföljning och mätning är avgörande för att projekterad energianvändning ska uppnås i den verkliga driften. Här behöver både praxis och/eller verktyg utvecklas för att kvalitetssäkra implementeringen och undanröja generella och återkommande hinder. Frågorna belyses med entreprenörens möjligheter och hinder.

  • Utveckling av metoder, tjänster, teknik och nyckeltal för verifiering av energiprestanda, resurseffektivitet och klimatpåverkan.
  • Utveckling av metoder och rutiner för uppföljning och tillsyn.
  • Verktyg och processer för områdesplanering för flexibla områdesövergripande energilösningar

Kalendarium