LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Demonstrationsprojekt med spetslösningar

Goda exempel med stöd för utvärdering har visat sig vara ett väsentligt steg för att överbrygga motstånd för en större implementering. Utvärdering och analys av projekt inom områden ovan i demonstration på byggarbetsplatsen, i nyproduktion och vid renovering har därför stor relevans.

  • Nya resurseffektiva NNE (minimumnivå) byggnader
  • Befintliga resurseffektiva NNE (minimumnivå) byggnader
  • Mät, uppföljning och verifiering ger empiri till LÅGAN exempeldatabas och Energimyndighetens mätdatabas

Kalendarium