LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Workshop för luft-luftvärmepump med hög täckningsgrad

Workshop15 juni för dig som arbetar med luft-luftvärmepumpar och ventilation i småhus och vill diskutera två förslag till systemösningar.

heat-pump-6209793_1920.jpg

I en förstudie undersöks hur man kan erhålla en högre täckningsgrad för en luft-luftvärmepump i ett småhus genom nya systemlösningar. Lösning nr. ett innebär att en kanalansluten värmepump används och att luften distribueras med ett kanalsystem. Lösning nr. två är ett multisplitsystem där flera inomhusenheter av olika typer kopplas till samma kondensor.

Denna workshop riktar sig främst till dig som arbetar med luft-luftvärmepumpar och ventilation i småhus för att diskutera de föreslagna systemlösningarnas potential tillsammans med möjligt upplägg för framtida utveckling. Inför workshopen kommer ett utkast på en kravspecifikation att skickas ut till workshopens deltagare vilket kommer utgöra ett diskussionsunderlag.

Agenda för workshopen:

  1. Presentation av förstudiens resultat hittills
  2. Diskussion av möjligheter, hinder och förutsättningar
  3. Gå igenom och diskutera utkast på kravspecifikation 
    (utkastet distribueras till deltagarna innan workshopen)
  4. Diskussion av möjligt upplägg för framtida utveckling

 När: 15 juni kl. 10-12 på Teams.

Anmäl dig senast den 14 juni via länken 

Kalendarium