LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Hinder, möjligheter och potential – luft-luftvärmepump med hög täckningsgrad

För att energieffektivisera befintliga små byggnader som idag värms med direktverkande el, är ett alternativ att installera en luft-luftvärmepump. Vanligtvis installeras den ovanför dörren i hallen för att ge så stor spridning som möjligt i huset. Dock är det stora delar av huset som luftspridningen inte når ut till och täckningsgraden kommer därför sällan upp i mer än 50%. I Nordamerika är det vanligt med luftburen värme och kyla i bostäder, där luften distribueras med kanaler. Vid en installation av en luft-luftvärmepump används dessa kanaler för luftspridning och värmepumpen får därmed en högre täckningsgrad.

I denna förstudie undersökts möjligheter och hinder att ta fram ett liknande system på den svenska marknaden samt dess potential jämfört med andra energieffektiviseringsåtgärder. Utöver detta kommer även förutsättningar för affärsmöjligheter samt potential för fortsatt arbete för att få till en implementering att undersökas.

Projektet inkluderar en litteraturstudie och beräkningar samt intervjuer med aktörer inom värmepumpinstallation och ventilation, tillverkare och leverantörer. En workshop kommer att genomföras i vilken ett utkast på en kravspecifikation diskuteras. Slutligen kommer alternativa vägar för fortsatt implementering och nästa steg att undersökas och diskuteras. Projektet är ett samarbete mellan nätverken LÅGAN, Besmå och BeBo.

Vill du veta mer kontakta Maria Jangsten på CIT Renergy

Kalendarium