LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Resultat från workshop om Databas för fel och brister map energi

 

Ett vanligt problem är det glapp som ofta finns mellan energiberäkning och uppmätt energianvändning i nya byggnader. Under 2021 har ett projekt genomförts i syfte att öka branschens kunskap och belysa vanliga fel och bristers betydelse för energianvändningen.

För detta ändamål föreslås en erfarenhetsdatabas för spridning av kunskapen på LÅGANs hemsida i samarbete med BeBo och BELOK.

På länken nedan hittar du kunskapssammanställningar samt dokumentation från workshop som hölls den 13 maj i syfte att diskutera hur kunskapen i de framtagna texterna bäst kan spridas inom branschen

Underlag

Kalendarium