LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Tankar om renoveringsstöd

I årets budgetproposition avsätts 4,3 miljarder kronor de kommande tre åren för energieffektivisering och renovering av flerbostadshus.

LÅGAN, BeBo och Belok arrangerade den 28 oktober en workshop för att samla tankar hur ett stöd på bästa sätt kan utformas för att uppnå ett ändamålsenligt resultat. Läs mer här.

Kalendarium