LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Välkommen till slutseminariet för Energirenovering – ett nytt affärskoncept för mindre företag

14 december klockan 13 till 14:45

Projektet Energirenovering, ett nytt affärskoncept för SME ska ge en ökad samverkan och kunskapsuppbyggnad lokalt och regionalt kring energieffektiv och hållbar renovering.

Under seminariet presenteras resultatet från projektet och vi får lyssna till några av de aktörer som medverkat.

Agenda

  • Introduktion till projektet
  • Presentation från några av de deltagande pilotprojekt
  • Slutsatser och fortsättning

 Anmäl dig senast den 13:e decembervia anmälningsformuläret.


Projektet finansieras med stöd från Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden och från Energimyndigheten via E2B2. Läs mer här.

EUlogo_v_RGB.jpg

Kalendarium