LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Energirenovering, ett nytt affärskoncept för små och medelstora företag

Pilotprojekt i fem regioner ska lära sig mer om energirenovering

Projektet ska ge en ökad samverkan och kunskapsuppbyggnad lokalt och regionalt kring energieffektiv och hållbar renovering. 

Projektet genomförs via LÅGANs fem regionala nätverk som i sin tur samarbetar med lokala aktörer i samband med lokala pilotprojekt. Projektet samordnas med en central grupp under ledning av LÅGAN. LÅGANs styrgrupp fungerar som projektets styr- och referensgrupp.

Projektet finansieras med stöd från Tillväxtverket via den Europeiska regionala utvecklingsfonden och från Energimyndigheten via E2B2.

Läs mer om projektet på E2B2.se

Resultatet från projektet redovisas i slutet av 2021.

EUlogo_v_RGB.jpg

Kalendarium