LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Nytt verktyg för att beräkna primärenergital

Utifrån uppmätt energi eller fakturor kan du med detta verktyg beräkna byggnadens primärenergital enligt Boverkets byggregler, BBR 25 och BBR 29.

Beräkning av primärenergital enligt BBR 25 behövs för att flerbostadshus ska kunna bedöma om de omfattas av lagen om indviduell mätning och debitering av värme (IMD).

Beräkning av av primärenergital enligt BBR 29 behövs för att ta fram byggnadens aktuella energiprestanda och kan bland annat behövas för flerbostadshus som planerar att söka energieffektiviseringsstöd. 

Läs mer här. 

Kalendarium