LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

LÅGAN-programmet utvärderat med gott betyg

Sweco har på uppdrag av Näringsdepartementet utvärderat 24 styrmedel avsedda att främja energieffektivisering.LÅGAN-programmet är ett av de utvärderade styrmedlenfår mycket höga betyg vad gäller båda de bedömda kriterierna Ändamålsenlighet och Förvaltning. 

Huvudsakligen har styrmedlen en informativ karaktär och är avsedda att komplettera generella ekonomiska styrmedel, t.ex. energiskatter, och regleringar av energiprestanda för olika produkter. De utvärderade styrmedlen verkar mot olika marknadsmisslyckanden och hinder. 

LÅGAN-programmet får alltså mycket höga betyg vad gäller båda de bedömda kriterierna Ändamålsenlighet och Förvaltning. Det noteras också att LÅGAN har ett stort deltagande från målgruppen, och att kombinationen av ovanstående tyder på programmet är kostnadseffektivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.