LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Erfarenheter kring VVC-förluster och förluster från ventilationskanaler

Lunchwebbinarie 25 November

Ett vanligt problem är det glapp som ofta finns mellan energiberäkning och uppmätta energianvändning i nya byggnader. Inom LÅGAN har ett projekt genomförts i syfte att öka branschens kunskap och belysa vanliga fel och bristers betydelse för energianvändningen, se Glappet mellan projekterad och uppmätt energiprestanda.


Ventilationskanaler och VV/VVC-rör kan ha stora förluster om man inte i tidiga skeden aktivt har arbetat med att minimera värmeförluster från dessa system.

Vid detta webbinarie ges möjlighet att i mer detalj diskutera vanliga fel och brister rörande VVC-förluster och förluster från ventilationskanaler.

När:Den 25e november 2022 kl. 11:30-13:00
Var: Digitalt via Zoom 

Program:

  • 11.30 Inledning
    Victoria Edenhofer, CIT Energy Management
  • Presentation om erfarenheter kring VVC-förluster och förluster från ventilationskanaler
    Per Kempe, PE Teknik & Arkitektur
  • Frågestund och diskussion
  • 13.00 Avslut

Anmäl dig här

Semminariet arrangeras av LÅGAN och BeBo 

Vid frågor kontakta:
Victoria Edenhofer, CIT Energy Management
070-440 64 68


Kalendarium