LåganBygg Program för byggnader med mycket låg energianvändning

Erfarenheter kring styrproblem och luftflödesbalans

Lunchwebbinarie 30 November

Ett vanligt problem är det glapp som ofta finns mellan energiberäkning och uppmätta energianvändning i nya byggnader. Inom LÅGAN har ett projekt genomförts i syfte att öka branschens kunskap och belysa vanliga fel och bristers betydelse för energianvändningen, se Glappet mellan projekterad och uppmätt energiprestanda.


Styrproblem kan påverka byggnadens energianvändning relativt mycket. Det gäller att verifiera att installationer fungerar som avsett, för att ha en möjlighet att erhålla den beräknade/önskade energiprestandan. Även luftflödesbalans i lägenheterna och ventilationsaggregatet är väsentligt för byggnadens energianvändning och är beroende på kvalitén/ noggrannheten i luftflödesmätningarna och injusteringen av ventilationssystemet.

Vid detta webbinarie ges möjlighet att i mer detalj diskutera vanliga fel och brister rörande styrproblem och luftflödesbalans.

När:Den 30e november 2022 kl. 11:30-13:00
Var: Digitalt via Zoom

Program:

  • 11.30 Inledning
    Victoria Edenhofer, CIT Energy Management
  • Presentation om erfarenheter kring styrproblem och luftflödesbalans 
    Per Kempe, PE Teknik & Arkitektur
  • Frågestund och diskussion
  • 13.00 Avslut

Anmäl dig här

Semminariet arrangeras av LÅGAN och BeBo 

Vid frågor kontakta:
Victoria Edenhofer, CIT Energy Management
070-440 64 68

Kalendarium